Έλεγχος υγρασίας

Συνεχείς μετρήσεις


Η διαδικασία στεγνώματος επιβλέπεται με συνεχείς μετρήσεις μέχρι την επίτευξη του προκαθορισμένου ποσοστού υγρασίας.

Οι εκπαιδευμένοι τεχνικοί μας εργάζονται με σύγχρονες συσκευές μετρήσεων, έτσι ώστε να αποφεύγονται επιπλέον δαπάνες λόγω περιττού χρόνου εγκατάστασης.

Τα ολοκληρωμένα τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται, η ικανότητα και η τεχνογνωσία μας, είναι τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν μια στέρεα βάση εξοικονόμηση κόστους κατασκευής ελαχιστοποιώντας διαφυγόντα έσοδα της κατασκευής χωρίς χρονικές καθυστερήσεις λόγω του στεγνώματος της οικοδομής.


Τηλε-επίβλεψη


Με το σύστημα τηλε-επίβλεψης TTSL που διαθέτουμε μπορούμε να επιβλέπουμε σε μόνιμη βάση τα υλικά, την υγρασία της ατμόσφαιρας του δωματίου, τη θερμοκρασία καθώς και την κατάσταση του εξοπλισμού μας. Τα στοιχεία των μετρήσεων στέλνονται και καταγράφονται ανά τακτά διαστήματα στα κεντρικά μας γραφεία.

Με την αξιοποίηση των στοιχείων από τις μετρήσεις, γνωρίζουμε ακριβώς, πότε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στεγνώματος και οι συσκευές μπορούν πλέον να αποσυνδεθούν. Επίσης, ζημιές σε μηχανές, για παράδειγμα λόγω πτώσης της τάσης του ρεύματος, μπορούν να καταγραφούν άμεσα και να μεταβιβαστούν μέσω SMS κατευθείαν στους τεχνικούς μας.


Επιτόπια καταγραφή κλιματολογικών δεδομένων


Η Υπηρεσία Ελέγχου Κλίματος δεν χρησιμοποιείται μόνο κατά το στέγνωμα της οικοδομής.

Οι συσκευές μας ενδείκνυνται για μετρήσεις μεγάλης διάρκειας σε ποικίλους τομείς εφαρμογής, όπως η καταγραφή δεδομένων σχετικά με το κλίμα σε προβληματικές ζώνες (μούχλα ή ζημιές από υγρασία), για τη διακριτική καταγραφή δεδομένων σχετικά με το κλίμα σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα (συμπεριφορά αερισμού), για την διάκριση διαδικασιών θέρμανσης δαπέδου ή καταχώρηση της κλιματικής συμπεριφοράς χώρων, διαπίστωση της ετοιμότητας του παρκέ, του PVC κλπ.

Ακόμη και για την αδιάκοπη επίβλεψη και την ασφαλή μέθοδο καταγραφής της θερμοκρασίας και της υγρασίας της ατμόσφαιρας εξασφαλίζουμε την κατάλληλη λύση!