Λύσεις από την drysolution

Προστασία ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Ψευδοροφές και μονωτικές στρώσεις στο δάπεδο

Σε περίπτωση που προσβληθούν οι μονωτικές στρώσεις κάτω από το δάπεδο ή στο στεγνό στρώμα, οι ζώνες αυτές δεν μπορούν να αφυγρανθούν μόνο με στέγνωμα αφαίρεσης συμπυκνωμάτων

τις περισσότερες περιπτώσεις ζημιών ακολουθείται μια διαδικασία στεγνώματος του μονωτικού στρώματος μέσω υποπίεσης. Με τον τρόπο αυτόν ο υγρός αέρας εξάγεται από τη μονωτική στρώση με τουρμπίνες εκκένωσης, φιλτράρεται και στεγνώνει σε μηχανές αφύγρανσης. Τραβώντας τον υγρό αέρα προς τα έξω δημιουργείται υποπίεση στη μονωτική στρώση. Αυτή εξισορροπείται καθώς μέσα από ανοίγματα ροής επαναφέρεται στη μονωτική στρώση ξηρός αέρας. Εκεί εμπλουτίζεται με υγρασία και στεγνώνεται. Με τον τρόπο αυτόν υπάρχει ένας διαρκής κύκλος στεγνώματος.


Τεχνικές που ακολουθούμε


Με τις τεχνικές που ακολουθούμε μπορούμε να διατηρήσουμε ανέπαφες τις περισσότερες ανώτερες επιστρώσεις / εξωτερικές επιφάνειες. Για παράδειγμα, σε παρκέ, ο υγρός αέρας εξάγεται από τη μονωτική στρώση μέσα από τις άκρες, ενώ σε περίπτωση που οι ανώτερες επιστρώσεις δεν διαθέτουν αρμούς, η διαδικασία αφύγρανσης μπορεί να γίνει από τον κάτω ή τον διπλανό χώρο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ζημιών, οι υψηλές συγκεντρώσεις μικροϊνών από την μόνωση με μεταλλικές ίνες καθώς και ίχνη μούχλας και βακτήρια μπορούν να απελευθερωθούν και να διαχυθούν στην ατμόσφαιρα με κανονικό στέγνωμα με υπερπίεση.

Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία της υποπίεσης παρέχει αποτελεσματική προστασία: σε συνδυασμό με ειδικά φίλτρα για λεπτόκοκκη σκόνη και Hepafilter, φιλτράρονται αξιόπιστα και τα πιο μικρά μόρια ρύπων και η ατμόσφαιρα παραμένει καθαρή.


Διατήρηση της υπάρχουσας πλακόστρωσης


Εάν πρέπει να γίνουν ανοίγματα σε τμήματα με πλακάκια, τα πλακάκια αυτά αφαιρούνται με το ειδικό μας σύστημα εξαγωγής μας χωρίς να καταστρέφονται και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της ζημιάς απλά επανατοποθετούνται.

ΟΜε τον τρόπο αυτόν μπορούν να διατηρηθούν ακριβά πλακάκια ή πλακάκια που δεν κατασκευάζονται πλέον και αποφεύγεται η εξ ολοκλήρου νέα πλακόστρωση. Με το σύστημα αφαίρεσης πλακών που διαθέτουμε, μειώνεται σημαντικά η διάρκεια αποκατάστασης, το κόστος και η ηχορύπανση!